+ A | - a | Нулиране
петък 12 ноември 2021
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 18.11.2021 г.
Покана
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция„УТОСИП”, на основание чл.129, ал.5 от
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-
609/05.11.2021г. на Кмета на община Трън

Обявление
Заповед за комисия по дерегистрация
Публикувано: 12.11.2021г.

ЗАПОВЕД

===================================================================
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg