+ A | - a | Нулиране
понеделник 11 октомври 2021
Община Трън изпълнява проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“
Община Трън изпълнява проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“ по “Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”. Договора за безвъзмездна финансова помощ бе сключен на 5.08.2020 г. Целият текст на прессъобщението в прикачения файл:[/b]

Прессъобщение
Заповед на РЗИ Перник
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че със заповед РД-01-282/08.10.2021 г. на РЗИ Перник се въвеждам задължителни противоепидемични мерки на територията на област Перник, считано от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г.. Целият текст на заповедта в прикачения файл:


Заповед на РЗИ Перник от 08.10.2021 г.
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg