+ A | - a | Нулиране
понеделник 29 март 2021
Покана за публично обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Трън за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Трън за периода 2021- 2027г. и в съответствие с чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Община Трън отправя покана за публично обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Трън за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Поради въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане на ПИРО ще се проведе НЕПРИСЪСТВЕНО, чрез изпратени предложения и коментари, като всички заинтересовани лица могат да направят предложения и да изразят своите коментари, мнения и становища по предложения проект на ПИРО в срок до 17:00 часа на 29.04.2021 г., на имейл: obshtina_tran@mail.bg, в свободна форма.
Община Трън отправя настоящата покана за обществено обсъждане, като разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне, съгласуване и утвърждаване на този важен стратегически планов документ.


ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Трън за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg