+ A | - a | Нулиране
вторник 12 януари 2021
Обява за избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН-гр. Трън през 2021г.
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявява избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН-гр. Трън през 2021г.

Обява
Заповеди по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ за календарната 2021 за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землищата от община Трън.
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата

с.Бераинци, община Трън
с.Цегриловци, община Трън
с.Главановци, община Трън
с.Рани луг, община Трън
с.Реяновци, община Трън
с.Туроковци, община Трън
с.Забел, община Трън
с.Зелениград, община Трън
с.Зелениград, община Трън
с.Стрезимировци, община Трън
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg