+ A | - a | Нулиране
сряда 06 януари 2021
Заповеди по реда на чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землищата от община Трън.
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата

с.Бераинци, община Трън
с.Бохова, община Трън
с.Бусинци, община Трън
с.Дълга лука, община Трън
с.Джинчовци, община Трън
с.Докьовци, община Трън
с.Филиповци, община Трън
с.Глоговица, община Трън
с.Горна Мелна, община Трън
с.Горочевци, община Трън
с.Костуринци, община Трън
с.Лева река, община Трън
с.Милкьовци, община Трън
с.Мракетинци, община Трън
с.Мрамор, община Трън
с.Радово, община Трън
с.Слишовци, община Трън
с.Велиново, община Трън
с.Видрар, община Трън
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg