вторник 01 декември 2020
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата от община Трън.
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищатас.Бутроинци, община Трън
с.Филиповци, община Трън
с.Мракетинци, община Трън
с.Неделково, община Трън
с.Парамун, община Трън
с.Вукан, община Трън
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg