вторник 27 октомври 2020
Заповеди на Министъра на здравеопазването Проф. Д-р Костадин Ангелов
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Публикувани са заповеди на Министър Ангелов:

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването относно мерки за извънредната епидемична обстановка

Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г

Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-655/13.11.2020 г

Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-626/27.10.2020 г

Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-626/27.10.2020 г

Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.на Министъра на здравеопазването отменена със заповед № РД-01-675/25.11.2020 г

На този линк може да следите актуалните заповеди на Министъра на здравеопазването и приложенията към тях

COVID-19 Единен информационен портал в България
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-547/16.10.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПР в териториалния обхват на УПИ ХII, кв.28 по регулационния план на с.Горна Мелна, община Трън.
Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg