понеделник 21 септември 2020
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
ОБЩИНА ТРЪН


Уведомяваме заинтересованите, че от 15.09.2020г. до 30.10.2020г. набираме кандидати за преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд от 22.01.2021г. до 15.02.2021г.

За територията на Община Трън ще бъдат ангажирани 35 преброители и 10 контрольори.Заплащането ще е индивидуално и ще зависи от броя на преброените сгради, жилища и лица. Ценовите ставки са определени със заповед №РД-05-817 от 14.09.2020г. на Председателя на НСИ.

Кандидатстването за участие в преброяването ще се извърши с подаването на комплект документи в деловодство - гише №1 на Община Трън, пл. „Владо Тричков“ №1. Критериите за подбор са утвърдени с Решение №6 на ЦКП.


Допълнителна информация и образци за кандидатстване може да намерите на сайта на Преброяване 2021


Образци на документи, изискванията, цените/ставките, информация и съгласие за обработка на лични данни може да намерите ТУК:


Председател на ОПК: Р.Драганова

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg