вторник 14 април 2020
Обявление №РД-05-97/13.04.2020г.
Община Трън, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост” съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-97/05.03.2020г. на Кмета на община Трън са одобрени застроени/незастроени части от поземлен имот в м.”Турско гумно”, с.Неделково, признат с право на възстановяване на Иванчо Атанасов.

Обявление №РД-05-97/13.04.2020г.[/b]
СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН И РУ НА МВР ТРЪН ОТНОСНО 18.04.2020г.
ВАЖНО: В събота, 18.04.2020г. храм „Св.Николай Мирликийски” в центъра на гр. Трън ще бъде отворен.
По улиците около храма ще бъде спряно автомобилното движение. Ще се осъществява пропускателен режим, като в района на храма ще се допускат само лица над 18 годишна възраст /в гр. Трън действа вечерен час за малолетни и непълнолетни лица, който започва от 20.00 ч./.
В района на храма ще се допускат граждани, само ако носят маска, шал или кърпа, която да закрива лицето и носа. В самия храм ще се допускат граждани на групи от 4-5 човека, за да могат да запалят свещ, при желание от тяхна страна, престояването в храма ще е ограничено по време, за да могат да се възползват повече хора.
Ритуална обиколка на храма НЯМА да се осъществява.
Приканваме гражданите да спазват правилата за лична хигиена и безопасност, както и да се движат на разстояние поне 2 метра един от друг.

БЪДЕТЕ СЪЗНАТЕЛНИ! ОСТАНЕТЕ У ДОМА!

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg