петък 10 април 2020
Съобщение относно подаване заявления за настоящ адрес
Уважаеми клиенти на Община Трън,
Напомняме Ви, че съгласно Закона за гражданска регистрация
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС
СА КАКТО СЛЕДВА:
- заявление за настоящ адрес /по образец/
- адресна карта /по образец/
- декларация по чл. 92 ал.3 от ЗГР /по образец/
- декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/
- документ за платена такса

- документ за собственост на имота

Декларациите по чл. 92 ал.3 и ал.6 от ЗГР се подписват и подават ЛИЧНО на гише от собственика на имота, или чрез нотариална заверка на подписа му;

Такса: 4.00 лв.
Срок за изпълнение: 2 дни

Община Трън
Банкова сметка BG16STSA93008400474700, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр. Трън
вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги
За ваше улеснение публикуваме макет на необходимите образци:
Заявление, адресна карта, декларации - образец[/b]
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg