понеделник 16 март 2020
Съобщение
Във връзка с епидемично разпространение на коронавирус (COVID-19), обявеното извънредно положение в страната, възникналата извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на цялата страна, Община Трън предлага, при спазване на предписанията на здравните органи, долупосочените социални услуги за следните групи нуждаещи се лица:
- Самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;
- Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по ЗЛП;
- Възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт;
- Самотни родители на малки деца;
Предлагани социални услуги:
- доставяне на топла храна – ежедневно;
- закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите;
- заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи;
- съдействие за снабдяване с предписани лекарства;
Телефон за заявяване на потребността от социални услуги:
- 0884696942
Десислава Димитрова заместник – кмет на Община Трън


Съобщение
Работа на Община Трън в режим на извънредно положение
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в България, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, Министерство на здравеопазването и Областната администрация на Пернишка област
ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,
че Община Трън ще работи с намален персонал.
С цел избягване на струпване на големи групи хора и опасност от разпространение на заразата, умоляваме гражданите да ограничат до минимум посещенията в сградите на общината за ползването на услуги,
които не са спешни и неотложни, и да предпочитат електронната комуникация за подаване на заявления.
Услугите при спешни и неотложни случаи ще бъдат извършвани от дежурни служители.
Благодарим предварително за проявената гражданска отговорност и разбиране за степента на опасността!

Цветислава Цветкова
Кмет на Община Трън

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg