+ A | - a | Нулиране
сряда 15 януари 2020
Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Трън за 2020 г.
На основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Трън кани жителите на
общината и представители на бизнеса на публично обсъждане на проекто-бюджета за 2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 22.01.2020 г. /сряда/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска
администрация гр.Трън.

Заинтересованите лица могат да се запхознаят с проекта на Бюджет 2020 на интернет страницата на
Община Трън

Проект на Бюджет 2020 г.

Покана
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg