четвъртък 10 октомври 2019
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване:

с.Банкя, община Трън
с.Богоина, община Трън
с.Мракетинци, община Трън
с.Ездимирци, община Трън
с.Горна Мелна, община Трън
с.Къшле, община Трън
с.Кожинци, община Трън
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg