петък 16 август 2019
Приемни на НОИ за консултации след промяната на чл.70 от КСО по общини през м.септември 2019 г.
Уведомяваме Ви че графика за м.септември на служителите на териториалната структура на НОИ за посещения по общини е:
График за м.септември 2019 г.
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg