вторник 28 май 2019
Обявяване на пожароопасен сезон
Уведомяваме земеделските стопани,жителите и гостите на Община Трън за обявяване на пожароопасен сезон. Нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
Заповед №РД-184/22.05.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" Перник
Важно! На вниманието на гражданите и гостите на Община Трън!
На 28.05.2019 година /вторник/ след 19.00 часа ще започне обработка на дървета,храсти –биотоп на комари /имаго/ на територията на града – парк „Ждрелото”, детска градина ,училище, алеи , градския парк, детски и спортни площадки, център, междублокови пространства и всички останали площи в града.
Уведомяваме гражданите да спазват 24 –часовия карантинен срок, съгласно указателните табели и да не посещават с деца и домашни любимци обработените площи !
Обработката ще се извърши съгласно изискванията на Наредба №1/2018 година на МЗ.


По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56



http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg