вторник 21 май 2019
Забранява се продажбата на алкохол в изборния ден!
Заповед
Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2018 година
На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Трън ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН кани местната общност за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2018 година.
ОБСЪЖДАНЕТО ще се проведе на 31.05.2019г. (петък) от 1100часа в заседателната зала на общинска администрация гр.Трън.
Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Трън www.tran.bg
Общински съвет Трън

Публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трън за 2018 година

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018г. -31.12.2018г.Отчет на бюджет 2018г е публикуван в Раздел Общинска администрация, секция Бюджет
http://tran.bg/site/page.php?114


По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg