четвъртък 16 май 2019
Съобщение от Община Трън относно Европейски избори 2019г.
О Б Я В А


Общинска администрация Трън осигурява превозване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението до Избирателната секция при направена заявка от тях, включително в изборния ден на
тел. 0886 266056; 0884696942; 0876807882.

Обява
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg