петък 10 май 2019
Важно: Европейски избори 2019
Във връзка с изтичането на срока за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за гласуване с подвижна избирателна кутия на 11.05.2019г (събота), Ви уведомяваме, че приемането и обработването на горепосочените документи в този ден ще се осъществява в Деловодството на Община Трън (гише ГРАО), кметовете на кметства и кметските наместници по населени места.
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg