четвъртък 02 май 2019
Празник "Да запеем песните на Гюрга" на 4 май 2019 година на плащада пред НЧ"Гюрга Пинджурова-1895"гр.Трън

Събота 04.05.2019 г от 13:00 часа - Тържествено откриване на паметник на Гюрга Пинджурова
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg