петък 29 март 2019
Извършване на проверка на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес
Заповед за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес - публикувано на 05.04.2019

Протокол

Заповед

Относно избори за членове на Европейския парламент от Република България
Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Трън за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г

Заповед


По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg