вторник 12 март 2019
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.

с. Слишовци

с. Ярловци

с. Горочевци

гр. Трън

с. Туроковци


с. Цегриловци

с. Глоговица

с. Ездимирци

с. Зелениград

с. Забел

с.Фириповци

с. Рани луг

с. Видрарс. Еловица

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg