понеделник 25 февруари 2019
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Pаповеди на Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за землищата на с. Шипковица, с. Парамун, с. Неделково, с. Лева река, с. Ломница, с. Костуринци, с. Докьовци, с. Кожинци, с. Горна Мелна, с. Дълга Лука, с. Бохова, с. Банкя и с. Богойна, общ.Трън.

с. Докьовци

с. Бохова

с.Неделково

с. Богойна

с. Ломница

с. Дълга лука

с.Лева река

с. Шипковица

с. Парамун

с. Банкя

с. Кожинци

с.Костуринци


с. Горна МелнаПроект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън.
Протокол от обществено обсъждане-публикувано на 01.04.2019

Справка за постъпили становища - публикувано на 01.04.2019

Заповед

Обявление

Покана

Мотиви

Наредба

Оценка
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg