сряда 20 февруари 2019
Уведомление от отдел "Местни данъци и такси"
ОБЩИНА ТРЪН ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”


У В Е Д О М Я В А
ЖИТЕЛИТЕ И ФИРМИТЕ,ЧЕ ОТ 22.02.2019 ГОД.
СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
В ТАЗИ ВРЪЗКА НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,ЧЕ МОГАТ ДА ЗАПЛАТЯТ ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАКТО СЛЕДВА:
- НА КАСИТЕ НА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
- ПО БАНКОВ ПЪТ
- НА КАСИТЕ НА Easy Pay
- ONLINE ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА ePay
ПЛАТИЛИТЕ ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ГОДИШНИЯ ДАНЪК ДО 30 АПРИЛ 2019 г. ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА В РАЗМЕР НА 5%
ГОДИШНИЯ ДАНЪК ЗА 2019 г. МОЖЕ ДА БЪДЕ ПЛАТЕН НА ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ,КАКТО СЛЕДВА:
ДО 30.06.2019 г.
ДО 31.10.2019 г.

ОБЩИНА ТРЪН

Уведомление

Обявление от Дирекция "УТОСИП" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-77/19.02. 2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение в териториалния обхват на УПИ I-211в кв.21 по ПУП на с.Милославци.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg