петък 15 февруари 2019
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Велиново, с. Вукан, с. Джинчовци, с. Забел, с. Лялинци, с. Милкьовци, с. Стрезимировци, с. Туроковци, с. Филиповци и гр. Трън, общ.Трън.

гр. Трън


с. Вукан


с. Велиново


с. Забел


с.Джинчовци


с.Стрезимировцис. Туроковци


с. Филиповци


с. Лялинциr


с. МилкьовциПо стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg