петък 25 януари 2019
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 31.01.2019 г.
Покана
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за създаване на масиви за ползване за землищата на с. Банкя, с. Богойна, с. Докьовци, с. Ломница, с. Неделково и с. Парамун, общ.Трън.

с. Парамун

с. Неделково

с. Докьовци

lс. Ломница

с. Богойна

с. Банкя

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg