четвъртък 17 януари 2019
Проект на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
Протокол от обществено обсъждане-публикувано на 20.02.2019

Справка за постъпили становища-публикувано 20.02.2019

Заповед

Обявление

Покана

Мотиви

Наредба

ОценкаПо стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg