+ A | - a | Нулиране
сряда 29 ноември 2017
Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен Обект „ГОЛУБОВА ПАДИНА - 1715”

ТЪРГ

с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън,

Обект „ГОЛУБОВА ПАДИНА - 1715”

Обява търг

 

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg