Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-103/13.03.2020г.


Община Трън, Дирекция„УТОСИП”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-103/11.03.2020г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за промяна на УПИV-общ. в УПИV, кв.12а, с.Реяновци, общ.Трън. Изменението се прави по искане на собственика .
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg