Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение ПУП-План за регулация на УПИ XI-59, кв.9 и улица с о.т. 41-42-43 по ПУП на с.Банкя, общ.Трън.
Проектната документация е на разположение в ст.№18 на общинската администрация – гр.Трън.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА


Обявление

Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg