Заповеди за одобрени КККР
О Б Я В Л Е Н И Е

В ДВ бр.9 от 31.01.2020г. са публикувани заповеди за одобрени КККР за следните територии:

- Заповед №РД-18-893 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на гр.Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-894 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Видрар, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-895 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Вукан, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-896 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Горочевци, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-897 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Докьовци, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-898 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Лева река, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-899 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Мрамор, община Трън, област Перник;
- Заповед №РД-18-900 от 20.12.2019г. за одобряване на КККР за землището на с.Студен извор, община Трън, област Перник.

За недвижимите имоти в горецитираните землища справки, услуги и издаване на скици се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, която се намира на адрес:

Гр.Перник, ул.Търговска №46, ет.4


Обявление

Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg