Съобщение от отдел Устройство на територията
Г Р А Ф И К

ЗА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ ПО §4 ОТ ПЗР НА ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА С. БЕРАИНЦИ, С. ЕРУЛ, С. ВРАБЧА, С.ФИЛИПОВЦИ,С.ГЛОГОВИЦА, С.ЛЕШНИКОВЦИ, С.ЛОМНИЦА, С.ПЕНКЬОВЦИ, С.ВЕЛИНОВО И ГР.ТРЪН, ОБЩ.ТРЪН

График

Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg