Съобщение от Общинска служба по земеделие
Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинска служба по земеделие – Трън, на основание чл.18б, ал.2, чл.18г, ал.1 и чл.18д, ал.4,5 и 6 от ППЗСПЗЗ във връзка с изработването на помощен план на новообразуваните имоти съгласно §4н, ал.1 от ПЗРЗСППЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от ППЗСПЗЗ, че е изготвен график за съвместно уточняване на имотите в селата: Бераинци, Ерул, Врабча, Филиповци, Глоговица, Лешниковци, Ломница, Пенкьовци, Велиново и гр.Трън, община Трън, област Перник. Графикът по местности и дати ще бъде изложен в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”/11.10.2019г./ в сградата на съответното кметство, сградата на Община Трън и на електронните страници на Община Трън и ОД”Земеделие”-Перник.

ОТ ОБЩИНАТА

Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg