Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-05-358/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ по приложена скица - предложение в обхвата на ПИ 289, нов УПИ I – 289, нов кв.24, по плана на с.Велиново, община Трън.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Трън, пл.“Владо Тричков“№1, отдел “Устройство на територията“стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление

Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg