Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В ЛЕ Н И Е
Община Трън Дирекция „ УТ ОСИП “ уведомява заинтересованите , че е издадена заповед №РД-05-685/19.12.2018г. за изработване Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ за поземлен имот 170 кв.14 по регулационния план на с. Велиново, Община Трън, съгласно направеното предложение.
Заинтересованите могат да се запознаят с предложението в отдел „УТ ОС“ към Общината на адрес гр.Трън пл.“Владо Тричков“1.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление


Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56



http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg