Покана за извънредно заседание на Общински съвет Трън

П О К А Н А

за Извънредно  Заседание на Общински съвет гр. Трън

 

Дневен ред

 

Назад