Дирекция "Бюро по труда" - Перник провежда процедури за кандидатстване

Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица от 20 до 28 април 2017 г.

Приложение

 

Назад