Покана за заседание на ОбС Трън на 19.04.2018 г.

На 11 април 2018 г.бе извършено залесяване на 400 бр. фиданки черен бор и дъб

 Покана

 

Назад