Седмица на гората

На 11 април 2018 г.бе извършено залесяване на 400 бр. фиданки черен бор и дъб

 Информация

 

Назад