Съобщение за отворен път II-63

Съобщаваме на пътуващите от и към град Трън, че път ІІ-63 е отворен. Пътят е проходим при зимни условия.

Назад