Заседание на Общински съвет Трън на 14.03.2018 г. от 14:00 часа

Заседание на Общински съвет Трън на 14.03.2018 г. от 14:00 часа

Покана

 

Назад