Допълнение към Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ прието с Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън

Допълнение към Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ  прието с Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън  

Решение 24/15.02.2018 г. на ОбС Трън

 

Назад