Заповедите по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Шипковица, с. Туроковци, с. Лялинци, с. Филиповци, с. Бохова, с. Стрезимировци и с. Джинчовци, общ.Трън

Областна дирекция "Земеделие"Перник публикува заповедите по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Шипковица, с. Туроковци, с. Лялинци, с. Филиповци, с. Бохова, с. Стрезимировци и с. Джинчовци, общ.Трън

Заповед с. Бохова

 

Заповед с. Джинчовци

 

Заповед с. Филиповци

 

Заповед с. Лялинци

 

Заповед с. Шипковица

 

Заповед с. Стрезимировци

 

Заповед с. Туроковци

 

Назад