Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ

С решение 10/31.01.2018 г. на Общински съвет Трън е приет Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ

 

Разпределение

 

 

Решение

Назад