Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

 Уведомяваме Ви, че се променя часа на  приемния ден на  Областния управител на област Перник г-жа Ирена Соколова - на 06.02.2018г. /вторник/ от 15.00 часа, в Заседателната зала на Община Трън. 

Назад