Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ

Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване за землищата на с.Радово, с. Горна Мелна и с. Къшле, общ.Трън на Областна дирекция "Земеделие"

Заповед с. Къшле

 

Заповед с. Горна Мелна

 

Заповед с.Радово

 

Назад