Съобщение на Общински съвет гр. Трън

Общински съвет Трън съобщава за влезли в сила решения на Административен съд Перник относно наредби;

Съобщение

Назад