Проект за Наредба за условията за записване, отписване, преместване на деца в Община Трън

 Проект за Наредба за условията за записване, отписване, преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Трън

Наредба

 

Назад