Покана за Публично обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г.

 Покана за Публично обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г.

Покана

 

Приходна част

 

Разходна част

 

Назад