Община Трън набира обществени възпитатели за МКБППМН

 Община Трън набира обществени възпитатели за МКБППМН с краен срок  за получаване на документи 19.01.2018 г.   

Обявление

 

Назад