Редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.12.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Трън

 Редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.12.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в заседателната  зала на  Община Трън

Покана редовно заседание на ОбС гр. Трън на 21.12.2017

 

Назад